Trải nghiệm của tôi với chuyến bay coronavirus - Thái Lan - Paris

Đây là một câu chuyện hành khách lấy từ phương tiện truyền thông xã hội

Kinh nghiệm của tôi với coronavirus

Kinh nghiệm của tôi với coronavirus. Tôi vừa đi du lịch hôm qua từ sân bay Suvarnabhumi Bangkok đến Paris. Tất cả mọi người ngoại trừ một vài người ở sân bay đều đeo mặt nạ. Tôi cũng muốn mua một cái tại một cửa hàng ở sân bay nhưng chúng đã được bán hết. Trên thực tế, chúng đã được bán hết vào mỗi 7/11 tại sân bay, Gian hàng hoặc bất kỳ cửa hàng nào khác có thể có chúng.

Sau đó, họ hứa với tôi rằng họ sẽ đưa chúng cho mọi hành khách lên bất kỳ máy bay nào sau ngày hôm đó đã không xảy ra, thiếu nguồn cung.

Khi tôi lên máy bay và ngồi xuống, bài phát biểu an toàn bình thường rất khác so với bình thường, tất cả tập trung vào coronavirus trước tiên. Sau đó, mỗi lối đi được phun từ trước ra sau bằng một số loại xịt, tương tự như những gì bạn nhìn thấy trên các bức tranh như thế này:

lối đi đã được phun